Kontakty TRACHEA

Kontakty na pracovníkov objednávok a obchodného oddelenia spoločnosti Trachea.

Na záložke Objednávky sú pracovníci oddelenia príjmu objednávok v spoločnosti Trachea. Na záložke Obchodné oddelenie sú pracovníci obchodu a marketingu spoločnosti Trachea. Po ukázaní myšou na fotografiu pracovníka vpravo, sa vľavo na mape zobrazí oblasť ktorú má vybratý pracovník vo svojej kompetencii. Zodpovedný pracovník poskytuje všetky informačné a obchodné služby. Ukázaním myšou na oblasť mapy sa zvýrazní vpravo fotografia zodpovedného pracovníka.

Kontakty
Kontakty CZ
mapa Trachea

Trachea, a.s.
Hájecká 14
618 00 Brno

Prevádzka:
Tovární 1209
769 01 Holešov

IČO: 63485079
DIČ: CZ699004420

OR. Krajský soud Brno, spis. zn.: odd. B, vložka 6797

Společnost Trachea je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost Antemodo se sídlem Jungmannova 319, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Telefón: +420 573 502111
Fax: +420 573 502113
E-mail: trachea@trachea.cz
Web: www.trachea.cz

Management

Vedenie firmy

prejednávanie spoluprác s dodávateľmi a zákazníkmi, plánovanie a riadenie výroby, rozvoj a modernizácia firmy a výroby.

Kontakt so zákazníkmi

zhromažďovanie objednávok, evidencia zákaziek, informačné služby zákazníkom.

Riadenie výroby

spracovanie zákaziek a vytváranie detailných výrobných úloh, dokončenie a expedícia.

Ekonomické oddelenie

účtovníctvo a nadväzujúce činnosti.

Vlastná výroba

technologické zariadenia na zabezpečenie spracovania a dokončenia výrobkov.

Objednávky

Milena Teterová Milena Teterová
vedúci príjmu objednávok,
reklamácie
tel.: +420 573 502 111
mob.: +420 606 741 820
objednavky@trachea.cz
reklamace@trachea.cz
Jana Zapletalová Jana Zapletalová
príjem objednávok
tel.: +420 573 502 111
mob.: +420 606 741 820
objednavky@trachea.cz
Markéta Olivíková Markéta Olivíková
príjem objednávok
tel.: +420 573 502 111
mob.: +420 606 741 820
objednavky@trachea.cz

Obchodné oddelenie

Jiří Slovák Jiří Slovák
obchodný riaditeľ
+420 602 575 800
j.slovak@trachea.cz
Martin Dusík Martin Dusík
vedúci obchodného oddelenia
+420 602 503 203
obchod@trachea.cz
Peter Ruhalovský Peter Ruhalovský
obchodný zástupca
+420 601 584 297
p.ruhalovsky@trachea.cz
Stanislava Telecká Stanislava Telecká
obchodné oddelenie / marketing
+420 724 105 376
s.telecka@trachea.cz