ing. Gabriela Papežová - ArtexAutorizovaný prodejce Trachea

Lakovaná dvířka - T.lacq

Základ dvířek T.lacq je shodný s T.classic – MDF deska opracovaná přesným frézováním na CNC strojích. Ostatně i značení je podobné, před tvar frézování pouze přibylo písmeno „Q“. 


Zadní strana je standardně bílá, čelní plochy mohou nést jeden z 200 odstínů barev dle vzorníku K7 RAL (vyjma barev reflexních a metalických). Předností dvířek T.lacq je vedle kvality lakování také počet a charakter tvarů frézování.

Tvary