OVERFACE - Nová tvář bydlení

OVERFACE: Obchodní podmínky

Overface ® je obchodní značkou dekorativního tisku společnosti Trachea.

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DEKORATIVNÍHO TISKU OVERFACE NA VEŠKERÉ NOSNÉ MATERIÁLY Z KOLEKCE TRACHEA

1.1 Rozdělení grafických motivů Overface

Kolekce motivů Overface: 1000 Dětské motivy, 2000 Přírodní motivy, 3000 Abstraktní motivy, 4000 Tapetové motivy, 5000 Speciální motivy, 6000 Průmyslové motivy (novinka!)

| Nákres sestavy a umístění grafického motivu viz Příloha 2 |

Mimo kolekci motivů Overface si zákazník může dodat vlastní grafický motiv nebo fotografii.

| Technické informace pro potisk vlastním dodaným motivem viz Příloha 3 |

1.2 Materiály, dekory a tvary frézování vhodné pro aplikaci grafických motivů Overface

Nábytková dvířka Trachea - Overface mohou být vyrobena z těchto materiálů:

1.2.1 MDF desky s PVC či PET fólií

Pro aplikaci dekorativního tisku Overface lze použít pouze některé tvary frézování a dekory fólií:

  • mezi vhodné tvary řadíme 33B, I2, E1N, E5N, E6N, E/I12, E/I13, E/I14, E/I18, E20, E21,
  • nabídka vhodných fólií je mnohem širší a díky technologickému rozvoji neustále roste (viz Příloha 1).

1.2.2 Laminované desky (LTD) včetně hran ABS 1 resp. 2 mm

Standardně používáme bílou LTD Kronospan (dekor 500 povrch PE).

1.2.3 Akrylátové desky T.acrylic včetně hran ABS a 3D hran

Přehled dekorů vhodných pro aplikaci dekorativního tisku Overace (viz Příloha 1).

1.2.4 Jiné plošné materiály

Jejich použití je třeba vždy individuálně konzultovat, případně provést provozní zkoušky.

Na základě výsledků může být potom zpracována konkrétní nabídková kalkulace.

1.3 Cenové podmínky potisku

Cena za výrobek Trachea - Overface se skládá z několika položek:

  • ceny za výrobek (nábytková dvířka Trachea),
  • ceny dekorativního tisku Overface,
  • ceny za grafické práce související s přípravou tiskových dat do výroby.

Každá zakázka je naprosto unikátní, vyžaduje odlišnou péči, a proto nelze sestavit klasický položkový ceník.

V případě zájmu o výrobky Trachea - Overface zašlete, prosím, svůj požadavek e-mailem na adresu:

obchod@trachea.cz a my vám rádi připravíme konkrétní cenovou nabídku.

1.4 Autorská práva

Motivy z kolekce Trachea podléhají autorsko-právní ochraně a nemohou být dále volně šířeny. U motivů dodaných ke zpracování nese odpovědnost za jejich užití zákazník.

1.5 Plocha potisku

Největší potisknutelná plocha jednoho kusu je 1 600 x 3 200 mm. Celková plocha sestavy skládající se z více kusů však může být prakticky "neomezená."

Potištěnou plochou se rozumí plocha celého dílce (nábytkových dvířek), nikoli plocha natištěného motivu.

1.6 Aplikace grafických motivů

Pro aplikaci motivů požadujeme nákres budoucí sestavy včetně schematického umístění daného motivu ( viz Příloha 2 ). Na základě nákresu zpracujeme grafický návrh, který bude zaslán osobě zodpovědné za odsouhlasení (viz bod 1.8).

1.7 Varianty řešení

Téměř u všech motivů z galerie Overface je možné měnit různé parametry. Motiv může být použit jako celek, nebo z něj lze použít jen některé prvky. Dále je možné měnit barevnost a následně jeho umístění na nábytkové sestavě. V případě, že si přejete využít vlastní motiv, prostudujte "Technické informace" ( viz Příloha 3 ). Budete-li potřebovat konzultaci, kontaktujte kdykoliv naše grafické studio.

Za předpokladu, že bude mít studio veškeré potřebné podklady, zašleme Vám první návrh umístění motivu do tří pracovních dnů. První návrh umístění motivu na nábytkovou sestavu vám vytvoříme zdarma. Případné další úpravy budou účtovány podle časové náročnosti, a proto je specifikujte tak, aby mohly být povedeny jednoduše a rychle.

1.8 Objednávka Overface

Pro objednávku výroby produktů Trachea - Overface využijte, prosím, standardního objednávkového formuláře Trachea a připojte nákres požadované sestavy s uvedením rozměrů, dekorů fólií a přesného umístění motivu (nejlépe se základním okótováním). V případě fólií s dekory dřevin vyznačte, prosím, do nákresu směr let.

Součástí objednávky musí být také:

  • specifikace motivu (objednací číslo z kolekce Trachea nebo vlastní elektronické podklady),
  • specifikace umístění motivu v sestavě (viz bod 1.6),
  • specifikace nosného materiálu (lisované výrobky z produkce Trachea nebo LTD Trachea),
  • odsouhlasení potisku: jméno, e-mail a telefonní číslo osoby zodpovědné za schválení.

Konečnou podobu potisku je bezpodmínečně nutné potvrdit písemně (e-mail), jinak nebude zakázka zadána do výroby!

Objednávku zašlete elektronicky na adresu objednavky@trachea.cz

Standardní termín výroby je 14 dní od odsouhlasení zakázky.

Hotovou zakázku expedujeme nejdříve 2 dny po její výrobě, z důvodu vytvrzení barvy, která je v této době náchylná k mechanickému poškození. Pokud zákazník bude trvat na vyzvednutí zakázky před touto dobou, nepřijímá firma Trachea zodpovědnost za její případné mechanické poškození během přepravy.

(Další doporučení v Návodu na údržbu výrobků s potiskem Overface na www.trachea.cz v sekci Servis.)

1.9 Doporučení pro rozměrnější dílce

Při objednávce potisku dílců z lisovaných fólií (popř. i z LTD), jejichž velikost přesahuje 1.200 mm na výšku doporučujeme použít výztuže proti prohnutí. Standardně nabízíme výztuž od firmy Häfele, kterou můžeme zajistit včetně aplikace ( viz Příloha 4 ).

1.10 Kontakty

telefon: +420 573 502 111
e-mail: objednavky@trachea.cz

 

Přílohy

Příloha 1: Seznam fólií vhodných pro aplikaci dekorativního tisku overface

Příloha 2: Nákres sestavy a umístění grafického motivu

Příloha 3: Technické informace

Příloha 4: PLANOFIT

 

Obchodní podmínky ke stažení (PDF)